top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Psikolojinin Tarihinde Bilincin Yeri: Bilinçaltından Bilinç Üstüne

Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını anlamaya yönelik bir bilim dalıdır. Ancak psikolojinin tarihinde bilincin yeri ve önemi üzerine çeşitli tartışmalar ve evreler yaşanmıştır. Bu yazıda, psikolojinin tarihinde bilincin nasıl ele alındığını ve evrimini inceleyeceğim.


Buz dağı ve karanlık deniz görüntüsü

Bilincin İlk İncelemeleri: Psikolojinin ilk zamanlarında, bilinç merkezi bir konseptti. Wilhelm Wundt, 1879'da Leipzig Üniversitesi'nde ilk laboratuvar psikolojisini kurduğunda, bilincin içsel süreçlerini dikkatlice incelemeyi amaçladı. Bu, psikolojinin bilinçli zihinsel süreçleri anlamaya odaklandığı dönemdi.


Bilinçaltının Keşfi: Sigmund Freud'un psikanaliz teorisi, 20. yüzyılın başlarında psikolojiyi etkiledi ve bilinçaltının rolünü vurguladı. Freud'a göre, bilinçaltı, bilincin ötesindeki derin düşünceleri ve istekleri içeriyordu. Bu, insan davranışının anlaşılmasında bilinçaltının önemini belirginleştirdi.


Bilinçaltının Reddedilmesi: Ancak, bilinçaltının vurgulanması, eleştirilere ve bilimsel tartışmalara yol açtı. Davranışçı yaklaşımın yükselişiyle, psikoloji bilincin ötesine odaklandı ve gözlemlenebilir davranışları incelemeyi tercih etti. Bu dönemde, bilinçaltı süreçlerin bilimsel olmadığı iddia edildi.


Bilinçaltının Yeniden Değerlendirilmesi: 1960'ların sonlarına doğru, bilişsel psikoloji bilinçaltının önemini yeniden vurguladı. Bilinçaltı süreçlerin daha karmaşık bir şekilde incelenmesi, zihinsel işleyişi anlama çabalarını yeniden canlandırdı. Bilinçaltının, düşünme, hatırlama ve problem çözme gibi bilişsel süreçler üzerinde etkili olduğu kabul edildi.


Modern Psikolojide Bilincin Yeri: Günümüzde, psikoloji bilinç ve bilinçaltı arasındaki etkileşimi de ele alır ve inceler. Bilinç, zihinsel deneyimlerimizin farkında olduğumuz kısmını temsil ederken, bilinçaltı, bilinçli farkındalığımızın ötesindeki süreçleri içerir. Psikoterapinin bir kısmında da bilinçaltının anlaşılması ve yönetilmesi üzerine odaklanılır.


Psikolojinin tarihinde, bilincin yeri ve önemi üzerine farklı yaklaşımlar ve tartışmalar yaşanmıştır. Bilincin içsel süreçlerinden bilinçaltının derinliklerine kadar, psikoloji bilinci anlamaya ve insan davranışını açıklamaya yönelik sürekli bir çaba içindedir. Günümüzde, bilinç ve bilinçaltı, psikolojinin merkezi konularından biri olarak kabul edilir ve insan zihnini anlamak için birlikte incelenirler.

88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page