top of page

Uzmanlık Alanları ve Özgeçmiş

Dr. Aaron Beck ve Dr. Judith Beck'ten Bilişsel Davranış Terapisi (CBT) eğitimi aldı. Dr. Russ Harris'ten Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) eğitimi ve supervizyonu aldı. 2 sene boyunca Prof. Dr. Kadir Özer'den Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) eğitimi ve süpervizyonu aldı.

Dr. Villatte'den "Deneyimsel Terapist Olmak", Dr. Smout'dan  "Madde Bağımlılığında Kabul ve Kararlılık Terapisi", Dr. Purssey'den "İlaçların Terapide Rolü", Dr. Whittingham'dan "Ebeveyn Kaybında Kabul ve Kararlılık Terapisi", Dr. Tirch'ten "Öz-Şefkat Odaklı Kabul ve Kararlılık Terapisi", Dr. Gillanders'den "Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Kronik Hastalık ve Ağrılar için Uyarlanması", Dr. Bricker'dan "Sigara ve Bağımlılıklarda Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Uygulanması" eğitimlerini almıştır.

Temel ve İleri Düzey Theraplay® Oyun Terapisi ve MEM Gözlem Eğitimi'ni tamamlamıştır.

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) for Dummies (Nobel Akademik Yayıncılık) adlı bir kitap çevirisi bulunmaktadır.

Yaklaşımım

Kullandığım yaklaşımlardan Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ile Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikolojik sorunların çözümünde kullanılan etkili terapi yöntemleridir. Bu terapi yaklaşımları, kişilerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi ele alır ve değişime odaklanır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi, belirli bir sorunu çözmek için belirli teknikleri kullanır. Terapist, kişinin düşüncelerinin, inançlarının, davranışlarının ve duygularının farkında olmasına yardımcı olur. Bilişsel Davranışçı Terapi, kişinin düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını sorgulamasını, anlamasını ve değiştirmesini sağlar.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), bireylerin hayatlarındaki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir terapi yöntemidir. ACT, kişinin yaşam kalitesini arttırmak için kabul, farkındalık ve değerlere dayalı eylemleri hedefler.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), kişinin zorluklarını kabul etmesine ve onlarla yüzleşmesine yardımcı olur. Kişi, duygusal acılarını, düşüncelerini ve davranışlarını kabul ederek, onlarla başa çıkmayı öğrenir. Bu kabul, kişinin zorluklarının üzerinden gelmeye çalışmak yerine, onların varlığına rağmen nasıl yaşayabileceği konusunda farkındalığını arttırır.

My Approach
bottom of page