top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Kabul ve Kararlılık Terapisi Nedir?

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), bilişsel ve davranışçı terapilerin bir türüdür ve özellikle psikolojik esneklik, kabul ve farkındalık üzerinde odaklanır. ACT, bireylerin zihinsel ve duygusal zorluklarla başa çıkmalarına, hayatlarındaki değerlere ve amaçlara uygun davranışlar sergilemelerine ve daha anlamlı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

ACT, "6 kabul" prensibine dayalıdır. Bu prensipler şunlardır:

  1. Kabul: Zorluklarla yüzleşme ve kabul etme

  2. Farkındalık: Anlık yaşama ve duygusal deneyimlere odaklanma

  3. Defüzyon: Düşüncelerden ayrılma ve onları objektif olarak gözlemleme

  4. Kendine yönelik farkındalık: Değerler ve amaçlar doğrultusunda hareket etme

  5. Değerler: Önemli olan şeylerin farkında olma ve onlara göre hareket etme

  6. Eyleme Geçme: Değerler doğrultusunda harekete geçme


ACT, bireyin duygusal, zihinsel ve davranışsal esnekliğini geliştirerek zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Psikoterapist, bireyin zihinsel ve duygusal engellerini belirler ve bu engelleri aşmalarına yardımcı olacak stratejiler önerir. Bu stratejiler arasında mindfulness, meditasyon, derin nefes egzersizleri, bilişsel defüzyon teknikleri ve değerler doğrultusunda hareket etme gibi yöntemler yer alır.

ACT, depresyon, kaygı, stres, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, ilişki sorunları, kronik ağrı gibi birçok psikolojik sorunun tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir.


Referanslar:

  1. Hayes, S. C., & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

  2. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. New York, NY: Guilford Press.

  3. Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2017). Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

843 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page