top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Postpartum Depresyon (Doğum Sonrası Depresyon) İle İlişkili 4 Kişilik Özelliği


Gelişmiş ülkelerde annelerin yüzde on ila on beşini etkileyen Postpartum Depresyon (Doğum Sonrası Depresyon) ciddi bir durumdur. Anneye olan etkilerinin yanı sıra aileye de etkileri bulunmaktadır. Aile dinamiği ve düzeni ister istemez annenin yaşadığı depresyondan etkilenmektedir. Yeni duruma ayak uyduramama halinde de sorunlar daha kronik hale gelebilmektedir.

Postpartum depresyonun gayet yaygın ve zorlayan bir durum olmasına rağmen halen bu durum yeterince bilinmemekte ve toplumsal bir tabu olarak görülmektedir. Çoğu anne bu durumu yaşadığı ve bu hislere sahip olduğu için utanmaktadır. Utandıkları için de bu hislerini saklamakta ve yardım almamaktadır.

Aile ve sosyal destek eksikliği, genetik etkenler, kaygı veya depresyon geçmişi, hamilelik sırasında stresli yaşam gibi farklı faktörler doğum sonrası depresyonu etkilemektedir. Peki bazı özelliklere sahip insanlar daha yatkın olabilir mi?

Yüksek Kaygı

Araştırmalara göre yüksek kaygı düzeylerine sahip anneler postpartum depresyona daha yatkın oluyorlar. Hatta bu risk bazı annelerde iki kata kadar çıkıyor. Düşük kaygılı annelere kıyasla iki kata kadar daha yatkın olabiliyorlar.

Bu durum büyük ihtimalle yüksek seviyedeki kaygının uyumsuzluğu desteklemesinden kaynaklanmaktadır. Kaygılı bir anne çocuk sahibi olduğunda yeni düzene ayak uydurmada zorlanabilir. Zorlandığında da bu olanları kötüye yorarak kaygı seviyesini bunalacağı seviyelere kadar yükseltebilir. Bunlar da kişinin depresyona girmesi ile sonuçlanabilir.

Güvensizlik

Başkalarına güveni düşük olan annelerin postpartum depresyon geçirme ihtimallerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu karakter özelliğine sahip anneler bebeğin sorumluluğunu başkalarıyla paylaşma konusunda çekincelere sahip olup tüm sorumluluğu kendi üstüne almaya çalışabilir. Bunların sonucu olarak da stres ve depresyon semptomları yaşayabilirler.

İçedönüklük

İçedönük insanlar kendilerine vakit ayırmayı, yalnız kalmayı, iç dünyalarına dönmeyi severler. Doğum sonrası yalnız kalmakta ve kendine vakit ayırmakta zorlanan anne, enerjisini, kendini yenilemekte zorlanır. Hayatla baş etmede güçlük yaşayabilir.

Mükemmeliyetçilik

Birçok araştırmada görüldüğü üzere mükemmeliyetçi olan annelerin doğum sonrası depresyon yaşama riski yükselmektedir. Mükemmeliyetçi insanlar yaptıkları işin çok iyi olmasını istemekle kalmazlar, kendilerini ve yaptıklarını çok eleştirirler. Bu eleştirel tavır sıklıkla ertelemeciliğe de yol açar. Kişi yapacağı işi sert eleştirdiğinden istediği gibi, çok iyi yapamayacağını düşünür, bu ihtimalden endişelenir ve işe koyulmayı erteler.

Bu mükemmeliyetçilik özelliklerinin yeni doğum yapan anneye yansımaları ise sert olabilmektedir. Kişi önceden alıştığı mükemmeliyetçi özellikleri sürdürmeye devam ederse ve doğum sonrası yeni düzene ayak uyduramazsa kendisini tüketir. Yeni düzende kişinin kontrol edemeyeceği birçok değişken vardır. Bunlara uyum kendini koruması için önemlidir. Mükemmeliyetçilerin ya hep ya hiç tutumu bu depresyona giden yolu hızlandırabilmektedir.

Kendinize İyi Bakın.

Kaynaklar:


Fairbrother, N., Thordarson, D. S., Challacombe, F. L., & Sakaluk, J. K. (2018). Correlates and Predictors of New Mothers’ Responses to Postpartum Thoughts of Accidental and Intentional Harm and Obsessive Compulsive Symptoms. Behavioural and cognitive psychotherapy, 1-17.

Fairbrother, N., & Woody, S. R. (2008). New mothers’ thoughts of harm related to the newborn. Archives of women's mental health, 11(3), 221-229.

Lawrence, P. J., Craske, M. G., Kempton, C., Stewart, A., & Stein, A. (2017). Intrusive thoughts and images of intentional harm to infants in the context of maternal postnatal depression, anxiety, and OCD. Br J Gen Pract, 67(661), 376-377.

Letourneau, N. L., Dennis, C. L., Benzies, K., Duffett-Leger, L., Stewart, M., Tryphonopoulos, P. D., ... & Watson, W. (2012). Postpartum depression is a family affair: addressing the impact on mothers, fathers, and children. Issues in mental health nursing, 33(7), 445-457.

Pearlstein, T., Howard, M., Salisbury, A., & Zlotnick, C. (2009). Postpartum depression. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 200(4), 357-364.

#PostpartumDepresyon #DoğumSonrasıDepresyon #Terapi #Psikologizmir #Psikologİzmir #ACT #ACTTerapisti #CBT #CBTTerapisti #KKT #KKTTerapisti #BDT #BDTTerapisti #doğumsonrasıdepresyon #Pedagog #GelişmişÜlkeler #AileDinamiği #Anne #Çocuk #Bebek #Kronik #KronikSorunlar #RuhSağlığı #RuhSağlığıveUtanç #YüksekKaygı #GenetikEtkenler #KaygıveDepresyon #StresliYaşam #AileDesteği #SosyalDestek #NeYapmalı #NeYapmalıyım #NeYapayım #Güvensizlik #KaygılıAnne #İçedönüklük #Mükemmeliyetçilik #Anksiyete #ObsesifKompulsifBozukluk #KanıtaDayalıTerapi #ÜçüncüNesilDavranışçıTerapiler #DoğruTerapist #BaşarılıTerapist #DavranışTerapisi #izmirTerapi #izmirPsikolojikDanışman #Mindfulnessizmir #izmirTerapist #izmirpsikolog #izmir #İzmirPsikolojikDanışman #İzmirTerapist #Mindfulnessİzmir #İzmirTerapi #İzmirPsikolog #İzmir #KabulveKararlılık #KabulveKararlılıkTerapisi #BilişselDavranışTerapisi #BilişselDavranışçıTerapi #Psikoterapi #DavranışçıTerapiler #KognitifTerapi #YeniNesilDavranışçıTerapiler #ÜçüncüNesilDavranışTerapisi #Terapist #İnsanPsikolojisi #PsikologOlmak #Psikologlar #PsikolojikDanışman #PsikolojikMüdahale #PsikolojikBozukluk #Psikoloji #Psikolog #PsikolojikBozukluklar #Depresyon #DuyguDurumBozuklukları #DüşükDuyguDurumu

60 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page