top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Müzik Eğitimi Zekanızı Arttırır, Mozart Dinlemek Değil


Çocuklara, bebeklere hatta doğmamış olan bebeklere anne karnında klasik müzik dinletmenin yararları üstüne söylentiler duymuşsunuzdur. Bu söylentilere “Mozart Etkisi” adı verilmiştir. “Mozart Etkisine” göre çocuklara ve bebeklere senfoni, opera ve konçerto dinletilirse çocuklar ve bebekler daha zeki olurlar.Maalesef araştırmalara göre Mozart veya diğer klasik müzik eserlerini dinlemek uzun süreli bilişsel bir yarar sağlamamaktadır. Ancak benzer araştırmalar ciddi ve süregelen müzik eğitiminin bilişsel gelişimin bazı kısımlarına katkı sağladığını bulmuştur.


Müzik Eğitimi ve Beyin

Farklı araştırmalara göre erken yaşlarda müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek yetişkinlikte de devam eden uzun süreli zeka gelişimi sağlıyor. Başka bir araştırmaya göre 4,5 (dört buçuk) yaş civarında bir sene boyunca müzik eğitimi alan çocuklar eğitim almayan yaşıtlarına göre daha iyi bilişsel beceriler sergilemiştir.


Müzik eğitimi beyindeki yürütücü ve yönetici bölgedeki bağlantıların güçlenmesini sağlar. Bu bağlantıların gelişmesi nedensellik kurma, akıl yürütme, görevler arası geçiş yapma, işler bellek, planlama ve uygulama, problem çözme gibi becerilerin gelişmesini sağlar. Belirli bir süre müzik eğitimi alan çocukların bu alanlardaki bilişsel becerileri de artar. Müzik eğitimi almış çocuklar dil ve matematik gibi alanlarda da müzik eğitimi almamış akranlarından daha başarılı olurlar.


Bu araştırma bulgularının şaşırtıcı veya sürpriz olmaması gerekir. Belirli bir süre boyunca, yoğun müzik eğitimi, bireylerin dinamik algılarına (duyusal ve görsel algılar) ve motor becerilerine bilinçli olarak odaklanmalarını sağlar. Bu yüksek bilişsel beceriler müzik dışındaki öğrenme ve performans becerilerini de etkiler.


Dil Becerileri

Yakın zamanda yapılan araştırmalar uzun süre müzik eğitimi alan çocukların, müzik eğitimi almayan akranlarına göre daha iyi akademik gelişme ve performans gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu farklılık özellikle dil becerileri alanında kendisini göstermektedir. Erken yaşlarda müzik eğitimi alan çocuklar, almayan akranlarına göre daha gelişmiş kelime hafızası ve dahi iyi okuma becerileri göstermiştir. Bu becerilerin ise müzik eğitimi alınan her yıl için daha da arttığı gözlemlenmiştir.


Gelişmiş Algılama

Araştırmalara göre erken müzik eğitimi algılama becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Araştırmada, 7 yaşından daha erken müzik eğitimi almaya başlayan çocukların müzik eğitimi almayan yaşıtlarına göre daha fazla beyin plastisitesine sahip oldukları görülmüştür. Aynı zamanda müzik eğitimi almış olan bu çocuklar gelişmiş motor tepkiler, daha koordine refleksler ve daha yüksek duruş, beden farkındalığı göstermişlerdir.


Başka bir araştırma ise erken müzik eğitiminin beyaz madde miktarını belirli bölgelerde arttırdığını göstermiştir. Bu artış ise beyindeki algı ve motor beceri bölgeleri arasındaki iletişimi ve bağlantıyı arttırmaktadır.


Müzik eğitiminin çocuklardaki bilişsel beceriyi arttırdığı su götürmez bir gerçektir. Gitar tıngırdatmaya, piyano tuşu basmaya ne kadar erken başlarlarsa o kadar kendilerini ve beyinlerini geliştireceklerdir. Çocuğunuzu enstrüman çalmaya cesaretlendirin, yüreklendirin. Ona büyük iyilik yapıyor olacaksınız. Ancak unutmayın, bu bir zorunluluk değil. Çocuğunuzu zorlamayın. Çocuğunuzla enstrüman çalmayı mücadele haline getirmeyin. Bu ikinize ve ilişkinize zarar vermekten başka bir şey getirmez. Cesaretlendirme, teşvik etme ve zorlama, savaş haline getirme arasındaki farkın bilincinde olun.


Kendinize İyi Bakın.


Kaynaklar:


Bailey, J. A., Zatorre, R. J., & Penhune, V. B. (2014). Early musical training is linked to gray matter structure in the ventral premotor cortex and auditory–motor rhythm synchronization performance. Journal of cognitive neuroscience, 26(4), 755-767.


Hille, K., Gust, K., Bitz, U., & Kammer, T. (2011). Associations between music education, intelligence, and spelling ability in elementary school. Advances in Cognitive Psychology, 7, 1.


Hughes, J. R., & James, W. H. (2001). The mozart effect. Journal of the Royal Society of Medicine, 94(6), 316-317.


Schellenberg, E. G. (2005). Music and cognitive abilities. Current Directions in Psychological Science, 14(6), 317-320.


Slater, J., Strait, D. L., Skoe, E., O'Connell, S., Thompson, E., & Kraus, N. (2014). Longitudinal effects of group music instruction on literacy skills in low-income children. PLoS One, 9(11), e113383.


Steele, C. J., Bailey, J. A., Zatorre, R. J., & Penhune, V. B. (2013). Early musical training and white-matter plasticity in the corpus callosum: evidence for a sensitive period. Journal of Neuroscience, 33(3), 1282-1290.


Tierney, A., & Kraus, N. (2013). Music training for the development of reading skills. In Progress in brain research(Vol. 207, pp. 209-241). Elsevier.


Trainor, L. J., Shahin, A. J., & Roberts, L. E. (2009). Understanding the benefits of musical training. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169(1), 133-142.


Yang, H., Ma, W., Gong, D., Hu, J., & Yao, D. (2014). A longitudinal study on children's music training experience and academic development. Scientific reports, 4, 5854.

57 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page