top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Kadın ve Erkek Beyinleri Ne Kadar Farklı? Arasındaki Farklar Nelerdir?


Kadın ve erkekler çeşitli beyin yapı ve kimyalarındaki farklılıklardan dolayı farklı görev ve eylemlerde daha iyi veya daha kötü olabilirler. Bu genetik ve nörolojik farklılıklar olayları görme ve hissetmede de farklılık yaratabilir. Ancak unutulmamalıdır ki beyin çok elastik ve değişen, uyum sağlayan, farklılaşan bir organdır.Beyin plastisitesi sayesinde genetik yatkınlıklarımızdan çok farklı yönlere de kayabiliriz. Genetik olarak bir konuda daha iyi veya kötü olmamız sadece bir potansiyeldir, ihtimaldir. Beyin plastisitesi sayesinde kadınların veya erkeklerin yatkın olmadıkları konularda çok çok iyi olmaları mümkündür, bunun için çaba sarf etmeleri ve beyinlerinin bu yönlerini geliştirmeleri yeterlidir.


Farklı Nörolojik Bağlantılar

8 ve 23 yaşları arasında 950 erkek ve kadın ile yapılan bir araştırmada kadın ve erkek beyinlerindeki nörolojik bağlantıların çok farklı olduğunu göstermiştir.


Araştırmada, erkeklerin beynin her yarım küresinin içinde kadınlara göre daha fazla bağlantı olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise her iki küre arasında erkeklere göre daha fazla bağlantı olduğu görülmüştür. Bu farklılık erkeklerin her görev ve bilgiyi ayrı ayrı işleme ve öğrenmeye yatkın oluşunu açıklamaktadır. Kadınların da görev ve bilgileri işlerken ve öğrenirken multitasking yapmaya daha yatkın olmasını, çok farklı işi bir arada yapabilmesini açıklamaktadır.


Bu bağlantı çeşidindeki farklılık kadınların algılamada, erkeklerin ise motor becerilerde daha iyi olmasına sebep olur. Erkeklerde beynin her iki yarı küresinin içsel bağlantılardaki fazlalığı koordinasyon gerektiren etkinliklerde erkekleri öne çıkarırken, yarım küreler arasındaki bağlantı ve iletişim fazlalığı kadınların algılamada daha önde olmasını sağlamaktadır.

Başka bir araştırma ise testosteronu yüksek bireylerin hızlı hareket eden ve ince detaylara sahip objeleri daha iyi algıladığını ortaya koymuştur.


Kadınların erkeklere göre beyinlerindeki gri madde miktarının daha fazla olduğu da araştırmada görülmüştür. Bu da kadınların sözlü iletişimdeki gizli anlamları daha iyi anlamalarını, yüzleri daha iyi hatırlayabilmelerini ve jestleri daha iyi okuyabilmelerini açıklamaktadır.


Evrimsel psikoloji alanında çalışan araştırmacılar da bu biyolojik farklılıkların evrimsel açıdan mantıklı ve işlevsel olduğunu düşünmektedir. Avcı-toplayıcı toplumlarda bu farklar değerli farklardı. Ancak artık avcı-toplayıcı toplumda yaşamadığımız için bu farklar istatistiksel olarak (ortalama) gitgide azalmaktadır.


Evrimsel açıdan bakacak olursak, erkek bireylerin koordinasyon becerilerinin yüksek olması ve hızlı hareket eden nesneleri iyi algılamaları onların daha iyi avcı olmalarını sağlayacaktır. Bu da avcı-toplayıcı toplumlarda önemli bir özelliktir.


Bahsi geçen avcı-toplayıcı bir toplumda ise duygusal açıdan daha gelişmiş ve empati becerileri yüksek bir kadın bebek ve çocuklara daha iyi bakım sağlayabilecek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilecektir.


Bu biyolojik farklılıklar geçmişte değerli ve işe yarar olsa da günümüz toplumunda avcı-toplayıcı olmadığımız için her birey kendisini geliştirdiği kadar bu konularda iyi olmaktadır. Eğer basketbolda kendinizi geliştirirseniz zıplama, top sürme, top atma becerileriniz gelişir, münazara topluluklarında kendinizi geliştirirseniz tartışma, argüman geliştirme ve konuşma becerileriniz gelişir. Benzer şekilde kendinizi geliştirmediğiniz konularda da körelirsiniz. Eğer sosyalleşme becerilerinizi çok kullanmazsanız bu alanda körelirsiniz; aynı şekilde koşu, resim yapma, ağırlık kaldırma, yemek pişirme gibi becerilerinizi az kullanır veya kullanmazsanız bu alanlarda körelirsiniz.


Kendinize İyi Bakın.


Kaynaklar:


Abramov, I., Gordon, J., Feldman, O., & Chavarga, A. (2012). Sex & vision I: spatio-temporal resolution. Biology of Sex Differences, 3(1), 20.


Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T. D., Elliott, M. A., Ruparel, K., ... & Verma, R. (2014). Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(2), 823-828.


Murray, I. J., Parry, N. R., McKeefry, D. J., & Panorgias, A. (2012). Sex-related differences in peripheral human color vision: a color matching study. Journal of vision, 12(1), 18-18.


Sowell, E. R., Peterson, B. S., Kan, E., Woods, R. P., Yoshii, J., Bansal, R., ... & Toga, A. W. (2006). Sex differences in cortical thickness mapped in 176 healthy individuals between 7 and 87 years of age. Cerebral cortex, 17(7), 1550-1560.


Xu, C., Li, C., Wu, H., Wu, Y., Hu, S., Zhu, Y., ... & Zhang, Q. (2015). Gender differences in cerebral regional homogeneity of adult healthy volunteers: a resting-state FMRI study. BioMed research international, 2015.


403 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page