top of page
  • Fuat Can Çalışkan

Öğrenme: Bilgi ve Davranış Ediniminin Temeli

Güncelleme tarihi: 24 Ağu 2023

Öğrenme, insanların deneyimleri aracılığıyla yeni bilgi veya davranışlar kazandığı temel bir süreçtir. Bu yazıda, öğrenmenin tanımı ve temel öğrenme türleri üzerine odaklanacağım. Öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlamak, insan davranışlarını ve zihinsel işlevleri incelemenin önemli bir parçasıdır.


Bir kütüphanede masa üzerinde bulunan kitaplar.

Öğrenmenin Tanımı: Öğrenme, deneyimler yoluyla yeni bilgi veya davranışların kazanılma sürecidir. Bu süreç, bireylerin çevresiyle etkileşim kurarak bilgi edinmesini ve bu bilgiyi gelecekteki davranışlarında kullanmasını içerir. Öğrenme, hayat boyu devam eden bir süreçtir ve insanların çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur.


Temel Öğrenme Türleri:


1. İlişkisel Öğrenme: İlişkisel öğrenme, belirli olayların birlikte meydana geldiği bir süreçtir. Bu tür öğrenme, iki veya daha fazla uyarıcının birlikte gerçekleştiğini öğrenmemizi içerir. İlişkisel öğrenmenin iki ana türü vardır: klasik koşullanma ve edimsel koşullanma.

  • Klasik Koşullanma: Klasik koşullanma, iki veya daha fazla uyarıcının birlikte gerçekleştiği bir durumu öğrenmemizi içerir. Örneğin, bir zil çaldığında yemek bekleyen bir köpek, zil sesini yemeğin habercisi olarak algılar. Bu tür öğrenme, otomatik tepkilere yol açar ve "yanıt davranışı" olarak adlandırılır.

  • Edimsel Koşullanma: Edimsel koşullanma, bir yanıtın sonuçlarına bağlı olarak öğrenilmesini içerir. Bir davranışın belirli sonuçlarını deneyimledikten sonra, birey o davranışı tekrarlayabilir veya değiştirebilir. Edimsel koşullanma, ödül ve ceza sistemleriyle ilişkilidir.

2. Bilişsel Öğrenme: Bilişsel öğrenme, zihinsel bilginin kazanılmasını ve davranışları yönlendirmesini içerir. Bu tür öğrenme, gözlem yoluyla veya düşünsel süreçler aracılığıyla gerçekleşebilir. Örneğin, gözlem yoluyla başkalarının davranışlarını izleyerek yeni davranışlar öğrenmek mümkündür.


Öğrenme ve Psikoloji: Öğrenme sürecini anlamak, psikolojinin temel bir alanıdır. Psikologlar, insanların nasıl öğrendiklerini, öğrenme süreçlerinin nasıl geliştirilebileceğini ve öğrenme sorunlarının nasıl çözülebileceğini araştırırlar. Bu bilgi, eğitim, klinik psikoloji ve çeşitli diğer alanlarda uygulamalı olarak kullanılır.


Öğrenme, insan davranışlarının ve zihinsel işlevlerin temel bir parçasıdır. İnsanlar deneyimleri aracılığıyla yeni bilgi ve beceriler kazanırken, öğrenme süreci hayat boyu devam eder. Bu temel öğrenme türleri, davranış bilimleri ve psikoloji alanında derinlemesine araştırılmaktadır ve insanların çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur.

22 görüntüleme0 yorum
bottom of page